Đọc Truyện Đất rừng phương nam - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Đất rừng phương nam

Tác giả: KAV053

Đọc Truyện

Đất rừng phương nam là tiểu thuyết của nhà văn Đoàn Giỏi viết về cuộc đời phiêu bạt của cậu bé tên An. Bối cảnh của tiểu thuyết là miền Tây Nam Bộ, Việt Nam vào những năm 1945, sau khi thực dân Pháp quay trở lại xâm chiếm Nam Bộ.