Đọc Truyện Cửu Hạn - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Cửu Hạn

Tác giả: crashpike

Đọc Truyện

Tên Truyện: Cửu Hạn
Tác Giả: Nhược Thủy Thiên Lưu
Tình trạng bản gốc: Hoàn Thành- 83 chương
Tình trạng edit: Đặt gạch
Thể loại: Hiện đại, vườn trường, ngọt, sủng, He, nam quạy phá, nữ đáng yêu.

*Giải thích tên truyện: Cửu Hạn (久旱) có nghĩa là hạn hán kéo dài

Danh sách Chap