Đọc Truyện theo thể loại

Mục lục

Chương 1: Tôi phải kết hôn (1)

Chương 2: Tôi phải kết hôn (2)

Chương 3: Tôi phải kết hôn (3)

Chương 4: Tôi phải kết hôn (4)

Chương 5: Tôi phải kết hôn (5)

Chương 6: Tôi phải kết hôn (6)

Chương 7: Tôi phải kết hôn (7)

Chương 8: Tôi muốn kết hôn (8)

Chương 9: Tôi phải kết hôn (9)

Chương 10: Tôi phải kết hôn (10)

Chương 11: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (1)

Chương 12: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (2)

Chương 13: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (3)

Chương 14: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (4)

Chương 15: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (5)

Chương 16: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (6)

Chương 17: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (7)

Chương 18: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (8)

Chương 19: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (9)

Chương 20: Chỗ cũ, tôi muốn gặp cô (10)

Chương 21: Không muốn học, cút ngay (1)

Chương 22: Không muốn học, cút ngay (2)

Chương 23: Không muốn học, cút ngay (3)

Chương 24: Không muốn học, cút ngay (4)

Chương 25: Không muốn học, cút ngay (5)

Chương 26: Không muốn học, cút ngay (6)

Phần Không Tên 27

Chương 28: Không muốn học, cút ngay (8)

Chương 29: Không muốn học, cút ngay (9)

Chương 30: không muốn học, cút ngay (10)

Chương 32: Cơ hội, cho em một lần (2)

Chương 33: Cơ hội, cho em một lần (3)

Chương 34: Cơ hội, cho em một lần (4)

Chương 35: Cơ hội, cho em một lần (5)

Chương 36: Cơ hội, cho em một lần (6)

Chương 37: Cơ hội, cho cô một cơ hội (7)

Chương 38: Cơ hội, cho cô một cơ hội (8)

Chương 39: Cơ hội, cho cô một cơ hội (9)

Chương 40: Cơ hội, cho cô một cơ hội (10)

Chương 41: cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô (1)

Chương 42: cô không có tư cách để cho ta để ý đến cô (2)

Chương 43: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (3)

Chương 44: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (4)

Chương 45: Cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta (5)

Chương 46: Cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta (6)

Chương 47: Cô ta không có tư cách để cho anh quan tâm đến cô ta (7)

Chương 48: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (8)

Chương 49: Cô ta không có tư cách để tôi để ý tới (9)

Chương 50: Cô ta không có tư cách để tôi để ý đến cô ta (10)

Chương 51: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (1)

Chương 52: tôi bảo đảm tôi không có bệnh (2)

Chương 53: tôi bảo đảm tôi không có bệnh (3)

Chương 54: Em đảm bảo em không bị bệnh (4)

Chương 55: Em đảm bảo em không bị bệnh (5)

Chương 56: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (6)

Chương 57: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (7)

Chương 58: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (8)

Chương 59: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (9)

Chương 60: Tôi bảo đảm tôi không có bệnh (10)

Chương 61: Thầm yêu một cô gái (1)

Chương 62: Thầm mến một cô gái (2)

Chương 63: Thầm mến một cô gái (3)

Chương 64: Thầm mến một cô gái (4)

Chương 65: Thầm mến một cô gái (5)

Chương 66: Thầm mến một cô gái (6)

Chương 67: Thầm mến một cô gái (7)

Chương 68: Thầm mến một cô gái (8)

Chương 69: Thầm mến một cô gái (9)

Chương 70: Thầm mến một cô gái (10)

Chương 71: Bị giày vò vô cùng thê thảm (1)

Chương 72: Bị giày vò vô cùng thê thảm (2)

Chương 73: Bị giày vò vô cùng thê thảm (3)

Chương 74: Bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn (4)

Chương 75: Bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn (5)

Chương 76: Bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn (6)

Chương 77: Bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn (7)

Chương 77: Bị hành hạ vô cùng thê thảm (7)

Chương 79: Bị hành hạ vô cùng thê thảm (9)

Chương 80: Bị giày vò thê thảm không nỡ nhìn (10)

Chương 81: Cô chủ động lấy lòng (1)

Chương 82: Cô chủ động lấy lòng (2)

Chương 83: Cô chủ động lấy lòng (3)

Chương 84: Cô chủ động lấy lòng (4)

Chương 85: Cô chủ động lấy lòng (5)

Chương 86: Cô chủ động lấy lòng (6)

Chương 87: Cô chủ động lấy lòng (7)

Chương 88: Cô chủ động lấy lòng (8)

Phần Không Tên 88

Chương 90: Cô chủ động lấy lòng (10)

Chương 91: đại thần hôn sâu (1)

Chương 92: đại thần hôn sâu (2)

Chương 93: Đại thần hôn sâu (3)

Chương 94: Đại thần hôn sâu (4)

Chương 95: Đại thần hôn sâu (5)

Chương 96: Đại thần hôn sâu (6)

Chương 97: đại thần hôn sâu(7)

Chương 98: đại thần hôn sâu (8)

Chương 99: ĐẠI THẦN HÔN SÂU (9)

Chương 100: ĐẠI THẦN HÔN SÂU (10)

Chương 101: Nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường (1)

Chương 102: Nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường (2)

Chương 103: Nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường (3)

Chương 104: Nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường (4)

Chương 105: Nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường (5)

Chương 106: nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường (6)

Chương 107: nắm chặt cơ hội, rung động toàn trường (7)

Chương 108: Nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường (8)

Chương 109: Nắm chắc cơ hội, rung động toàn trường (9)

Chương 110: nắm chặt thời cơ, rung động toàn trường (10)

Chương 111: nắm chặt thời cơ, rung động toàn trường (11)

Chương 112: Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua (1)

Chương 113: Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua (2)

Chương 114: Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua (3)

Chương 115: Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua (4)

Chương 116: Dám đấu với cô, thì sẽ không sợ thua (6)

Chương 118: Dám đấu với cô, thì sẽ không thua (8)

Chương 119: Dám đấu với cô, thì sẽ không thua (9)

Chương 120: Dám với cô đấu, thì sẽ không sợ thua (10)

Chương 121: Cô rẻ mạt như vậy sao? (1)

Chương 121: Cô rẻ mạt như vậy sao? (1)

Chương 122: Cô rẻ mạt như vậy sao? (2)

Chương 123: Cô rẻ mạt như vậy sao? (3)

Chương 124: CÔ RẺ MẠT NHƯ VẬY SAO? (4)

Chương 125: CÔ CỨ RẺ MẠT NHƯ VẬY SAO? (5)

Chương 126: Cô rẻ mạt như vậy sao? (6)

Chương 127: Cô rẻ mạt như vậy sao? (7)

Chương 128: Cô rẻ mạt như vậy sao? (8)

Chương 129: Cô rẻ mạt như vậy sao? (9)

Chương 130: Cô cứ rẻ mạt như vậy sao? (10)

Chương 131: Đại thần cực kỳ biến thái! (1)

Chương 132: đại thần rất biến thái! (2)

Chương 133: đại thần rất biến thái! (3)

Chương 134: Đại thần rất biến thái (4)

Chương 135: Đại thần rất biến thái (5)

Chương 136: Đại thần rất biến thái (6)

Chương 137: Đại thần rất biến thái! (7)

Chương 138: Đại thần rất biến thái! (8)

Chương 139: đại thần rất biến thái! (9)

Chương 140: Đại thần rất biến thái! (10)

Chương 141: Đại thần cũng dùng wechat? (1)

Chương 142: Đại thần cũng dùng wechat? (2)

Chương 143: Đại thần cũng dùng wechat? (3)

Chương 144: đại thần cũng chơi wechat? (4)

Chương 145: đại thần cũng chơi wechat? (5)

Chương 146: Đại thần cũng chơi webchat? (6)

Chương 147: Đại thần cũng chơi webchat? (7)

Chương 148: Đại thần cũng chơi wechat? (8)

Chương 149: Đại thần cũng chơi wechat? (9)

Chương 150: Đại thần cũng dùng wechat (10)

Chương 151: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (1)

Chương 152: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (2)

Chương 153: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (3)

Chương 154: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (4)

Chương 155: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (5)

Chương 156: Đụng phải Mạt Mạt lỡ cả đời (6)

Chương 157: Đụng vào Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (7)

Chương 158: Đụng vào Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (8)

Chương 159: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (9)

Chương 160: Đụng phải Mạt Mạt lầm lỡ cả đời (10)

Chương 161: Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên Internet (1)

Chương 162: Cả đêm bủng nổ, người nổi tiếng trên Internet (2)

Chương 163: Cả đêm bủng nổ, người nổi tiếng trên Internet (3)

Chương 164: Cả đêm bủng nổ, người nổi tiếng trên Internet (4)

Chương 165: cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên Internet (5)

Chương 166: Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên Internet (6)

Chương 167: Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet (7)

Chương 168: Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet (8)

Chương 169: Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet(9)

Chương 170: Cả đêm bùng nổ, người nổi tiếng trên internet (10)

Chương 171: Nữ thần thần bí, tương kế tựu kế (1)

Chương 172: Nữ thần thần bí, tương kế tựu kế (2)

Chương 173: Nữ thần thần bí, tương kế tựu kế (3)

Chương 174: Nữ thần thần bí, tương kế tựu kế (4)

Chương 175: Nữ Thần Thần Bí, Tương Kế Tựu Kế (5)

Chương 176: Nữ Thần Thần Bí, Tương Kế Tựu Kế (6)

Chương 177: Nữ Thần Thần Bí, Tương Kế Tựu Kế (7)

Chương 178: Nữ Thần Thần Bí, Tương Kế Tựu Kế (8)

Chương 179: Nữ Thần Thần Bí, Tương Kế Tựu Kế (9)

Chương 180: Nữ Thần Thần Bí, Tương Kế Tựu Kế (10)

Chương 181: Studio Thế Thân Sóng Gió (1)

Chương 182: Studio Thế Thân Sóng Gió (2)

Chương 183: Studio Thế Thân Sóng Gió (3)

Chương 184: Sóng Gió Thế Thân Ở Studio (4)

Chương 185: Sóng Gió Thế Thân Ở Studio (5)

Chương 186: Sóng Gió Thế Thân Ở Studio (6)

Chương 187: Sóng Gió Thế Thân Ở Studio (7)

Chương 188: Sóng Gió Thế Thân Ở Studio (8)

Chương 189: Sóng gió thế thân ở Studio (9)

Chương 190: sóng gió thế thân ở Studio (10)

Chương 191: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (1)

Chương 192: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (2)

Chương 193: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi(3)

Chương 194: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (4)

Chương 195: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (5)

Chương 196: Người đàn ông không phẩm hạnh, người phụ nữ cặn bã (6)

Chương 197: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (7)

Chương 198: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (8)

Chương 199: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (9)

Chương 200: Người đàn ông không phẩm chất, người đàn bà rác rưởi (10)

Chương 201: Đại Thần Tức Giận (1)

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện P2 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi

Đọc truyện CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN (phần 1)

Đọc truyện (PHẦN 2) THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ

Đọc truyện [Ngôn Tình] Hào Môn Kiếp: Vợ thế tội của Tổng Giám Đốc Satan

Đọc truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính - Part 2

Đọc truyện ( Phần 1) Tổng giám đốc tôi không bán - Yên Vũ Tiểu Ốc

Đọc truyện Tổng tài thật đáng sợ - Cận Niên

Đọc truyện P1- Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày - Diệp Phi Dạ (đang update)

Đọc truyện [DROP] TÌNH NHÂN BÍ MẬT CỦA THIẾU TƯỚNG: BẢO BỐI, ĐỪNG CHẠY - DIỆP PHI DẠ.

Đọc truyện ( Phần 2) Tổng giám đốc tôi không bán