Đọc Truyện CỐ NIÊN HOA - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện CỐ NIÊN HOA

Tác giả: PhuongUyen286

Đọc Truyện

Tác giả: Phương Uyên
Thể loại: Cảm hứng lịch sử, cổ trang, tình cảm
Tình trạng: Đang viết. Dự kiến khoảng 40 chương.

Ghi chú: Truyện lấy bối cảnh Đại Việt thời Trần, vào những năm của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông lần thứ nhất (1258). Phần lớn diễn biến truyện dựa vào chính sử. Tuy nhiên, truyện vẫn có nhiều nhân vật và tình tiết hư cấu, xin đừng đồng nhất truyện và chính sử.

LỜI DẪN

"Người về từ khói lửa binh đao, thấu suốt hợp tan dâu bể.
Người từng thanh gươm yên ngựa, cũng có khi xướng họa đề thơ.
Nghe nói người tu hành, không chay tịnh, chẳng màng giới luật.
Ngạo Phóng cuồng ngâm bước giữa đời, tay nâng niu một đóa hoa.

"Giữa "không" và "có" chẳng bao xa
Xưa nay sống - chết, một thôi mà
Hoa nở năm nay - hoa năm trước
Trăng sáng bây giờ - trăng tối qua" [1]

Đến khi biến loạn sơn hà
Tan hiềm khích
Xóa hận thù
Ngút tận trời hào khí Đông A..."

[1] Lược dịch bài thơ Đốn tỉnh - Tuệ Trung thượng sĩ


DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Đại Việt Sử ký Toàn thư - Bản kỷ - Kỷ nhà Trần.
2. Tuệ Trung Thượng sĩ Ngữ lục - Trần Nhân Tông
3. Đường xưa mây trắng - Thích Nhất Hạnh, 2005
4. Truyền thống sinh động của Thiền - Thích Nhất Hạnh
5. Tư tưởng Việt Nam thời Trần - TS. Trần Thuận, 2014
6. Việt Nam Phong tục - Phan Kế Bính, 2014
7. Mongols in Vietnam: End of one Era, Beginning of Another - Paul Buell
8. Genghis Khan & the Mongol Conquests 1190-1400 - Stephen Turnbull
9. Những bài viết trong fanpage Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam: https://www.facebook.com/Thi%E1%BB%81n-Ph%C3%A1i-Tr%C3%BAc-L%C3%A2m-Vi%E1%BB%87t-Nam-284745104894673/
10. Những bài giảng của trang Đạo phật ngày n