Đọc Truyện [Chuyển ver] [Vkook] Dã lang ái cật nộn đậu hủ - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [Chuyển ver] [Vkook] Dã lang ái cật nộn đậu hủ

Tác giả: _lacmanhy_

Đọc Truyện

Sói hoang thích ăn đậu hủ non '^'
Tác giả: Lăng Báo Tư
Tình trạng bản gốc: Hoàn
Tình trạng bản edit: Đang lết '^'
Thể loại: nhất thụ nhất công, hiện đại, HE
Cái này tớ edit chui chưa có sự cho phép của tác giả <3 vì một sự yêu thích mãnh liệt với VKook và cả truyện này ^^ bạn thụ với công trong đây ciu lắm đó moe toè khói luôn TvT