Đọc Truyện •Chuyển Ver• VKook || Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện •Chuyển Ver• VKook || Cuộc Sống Sau Khi Nhặt Về Vị Nam Thần Làm Ăn Thất Bại

Tác giả: Minii_Off

Đọc Truyện

_Tác giả : Thiểu Nữ Tương

_Thể loại : Hiện đại đô thị - Ngắn - Ấp áp - 1×1 - HE

_Độ dài truyện : 40 Chương + 1 PN

_Văn án :

Cậu dùng tình cảm thầm mến trong ba năm, nhặt vị nam thần làm ăn thất bại kia về nhà.

Nấu cơm cho anh, làm bộ ngốc nghếch để chọc anh vui, vì anh mà bôn ba khắp nơi tạo quan hệ.

Chờ đến ngày anh Đông Sơn tái khởi(*), cậu sẽ yên lặng rời đi.

Đông Sơn tái khởi: trở lại như xưa.

? Truyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả, bạn edit nên các cậu đừng mang ra ngoài nhé! ?

? Các cậu không thích truyện chuyển ver có thể không đọc! ?

Loading...