Đọc Truyện (Chuyển ver) Hợp đồng yêu - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện (Chuyển ver) Hợp đồng yêu

Tác giả: thaogiang1234

Đọc Truyện

-Mày đừng hỏi nhiều,nhức óc quá. Bây giờ tao sẽ hỏi mày,chỉ một câu thôi " Mày yêu Tb Y or N?
- No
-Mày nói dối. Mày yêu Tb