Đọc Truyện [CHUYỂN VER] [EDIT][VKOOK] KẾT HÔN VỚI KIM TỔNG - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [CHUYỂN VER] [EDIT][VKOOK] KẾT HÔN VỚI KIM TỔNG

Tác giả: TVicky7

Đọc Truyện

Nhân vật : Kim Tae Huyng , Jeon Jung kook
Số lượng : 39 chap
Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả nên khi nào có sự phản đối của tác giả thì mình sẽ tháo bài xuống nhé
Edit chỉ muốn thỏa lòng một con cuồng Vkook thồi
Lần đầu edit có gì sai sót mong mọi người giúp đỡ

Loading...