Đọc Truyện Chờ (Yoongi imagine short fic) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Chờ (Yoongi imagine short fic)

Tác giả: Lana_Ami_1998

Đọc Truyện

"Mọi sự gặp gỡ đều có cái duyên của nó.
Gặp được anh và yêu anh, với em đã là may mắn!
Yêu đôi khi chỉ là cho đi và chờ đợi..."