Tìm hiểu

Tùy Chỉnh

Tối ấm áp, đắp chăn rồi đọc wattpad 😊
--------------------------------------------------------------------------------
Bạn về tới nhà, bạn mở cửa ra và bước vào nhà. Bạn lấy đồ và chuẫn bị đi tắm.
Có người nào đang thập thò ngoài đó gọi điện thoại cho một người, trông có vẻ rất nguy hiểm
" Alo !,"
" Alo !"
" Tôi đã tìm được nơi ở cũa cô Y/n rồi "
" Vậy là tốt rồi, anh gữi địa chỉ cho tôi đi "
" Tôi gữi rồi đó, tôi xong nhiện vụ rồi nha "

" Um.mơn anh nhiều "
Tin nhắn gữi tới điện thoại anh
" Địa chỉ nhà là ************ "
Anh cười đanh đá rồi lái xe đến nhà bạn.
-------------------------------------------------------------------------------
" reng " " reng"  bạn bước ra mở cửa, mở cửa ra thấy anh bạn ngơ người ra, anh vui vẻ cười rồi đi thẳng vào nhà, bạn không biết chiện gì đang xảy ra trước mắt bạn " Tại sao anh lại biết bạn ở đây mà đến? "  Thắc mắc cũa bạn ngày càng nhiều, bỗng bạn giật mình vì bàn tay cũa anh đặt trên vai bạn. Quay người lại thì mặt anh gần như sát mặt bạn làm bạn hết hồn, anh cười chọc bạn.
" Em sao thế này? Sao mặt em đỏ ửng thế kia "
" Sao anh lại biết tôi ở đây.. "
-------------------------------------------------------------------------
Nhận xét nha
#Piu