Thông báo

Tùy Chỉnh


Nhon mn
Mai Thanh định sẽ viết 1 câu truyện về Jimin, nhưng sợ không ai care truyện của Thanh viết nên Thanh không biết có nên viết hay không nữa

Mọi người ủng hộ truyện Thanh viết nha, còn nếu không thì thôi vậy ! 😅
C.mơn mn đã đọc !
...