Đọc Truyện Chỉ Mình Boss Yêu Em - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện Chỉ Mình Boss Yêu Em

Tác giả: inspirit1001

Đọc Truyện

Tác giả: Người rơm Aden

Edit: Diệp bà bà và Tặc xinh gái

Beta: bạn Diệp

Nguồn : Thư Viện Ngôn Tình


"Tổng giám đốc, anh đi bệnh viện chưa?"

"Không ai đưa đi".

"Thế uống thuốc chưa?"

"Không có thuốc".

"Vậy nhà anh..."

"Nhà anh ở hồ Nam Uyển số 3 805".

Ặc... Cô chỉ muốn hỏi nhà anh có... ai có thể chăm sóc anh không thôi mà.

ps: boss cao phú soái vs tiểu bạch mù mờ.