6

Tùy Chỉnh

[18:56.]
Biện Bạch Hiền đang online.
Biện Bạch Hiền đã gửi một ảnh.


Biện Bạch Hiền: chú!
Biện Bạch Hiền: chú có lời biện minh giải thích nào cho lời nhắn trên không =)))))))))
Biện Bạch Hiền: có phải vì xấu hổ nên không dám onl???
Biện Bạch Hiền: haha tôi cuối cùng cũng chinh phục được trái tim chú rồi!
Liệt mặt liệt đang online.
Liệt mặt liệt đã xem.
Liệt mặt liệt: cái đó là Ngô Thế Huân nhắn cho cậu.
Biện Bạch Hiền đã xem.
Biện Bạch Hiền: .....
Liệt mặt liệt: cậu có lời biện minh giải thích nào cho lời nhắn trên không =)))))))))
Biện Bạch Hiền: ơ thế chú copy rồi paste hay gì mà y chang câu trên của tôi vậy?
Liệt mặt liệt: khác chữ " cậu ".
Biện Bạch Hiền: nhưng mà Ngô Thế Huân có thể đụng được vào điện thoại chú sao?
Liệt mặt liệt: cậu ta có thể bỏ block của tôi cho cậu, thì việc gửi một tin nhắn đến cậu cũng đâu có khó?
Biện Bạch Hiền: đợi tôi một chút!
Liệt mặt liệt: ừ.
Biện Bạch Hiền đã đặt biệt hiệu cho Liệt mặt liệt Phác tổng là của tôi.

Biện Bạch Hiền đã đặt biệt hiệu cho mình là Bảo bối vô giá.
Phác tổng là của tôi đã xem.
Phác tổng là của tôi: cậu có vẻ thích được làm bảo bối quá nhỉ?
Bảo bối vô giá: tôi chỉ thích khi được làm bảo bối của chú thôi!
Phác tổng là của tôi đã xem.
Bảo bối vô giá: chú thích màu hồng dịu dàng hay màu đỏ rực cháy?
Phác tổng là của tôi: màu đen.
Bảo bối vô giá: .....
Bảo bối vô giá: sau này tôi tự dặn sẽ không hỏi chú nữa :)


Phác tổng là của tôi đã xem.
.
.
.
.
[20:45.]
Bảo bối vô giá đang online.
Bảo bối vô giá đang nhập văn bản...
Bảo bối vô giá: nhưng mà chú ơi, vừa nãy tôi nhắn tin hỏi Thế Huân, cậu ta bảo sau vụ bỏ block giúp tôi thì có chết cậu ta cũng không dám đụng vào điện thoại của chú nữa mà!?
Bảo bối vô giá: chú ơi...