40

Tùy Chỉnh

Đã là con người,
thì chí ít hãy một lần trong đời
được để bản thân thoải mái mộng tưởng...
.
.
.
.
TƯỞNG TƯỢNG
Bạn đã kết thúc cuộc gọi video với Phác tổng là của tôi.
[3 tiếng 26 phút]
Phác tổng là của tôi: bảo bối
Phác tổng là của tôi: em gầy đi những ba kí?
Biện bảo bối: sao chú biết?
Phác tổng là của tôi: vừa nãy video call tôi phát hiện ra.
Biện bảo bối: đợi em một chút!
Phác tổng là của tôi: em làm gì?
Biện bảo bối: em đi cân.
Phác tổng là của tôi: .....
Biện bảo bối: chú đoán chính xác luôn! Sao hay vậy?
Phác tổng là của tôi: Biện Bạch Hiền!
Phác tổng là của tôi: tại sao lại ốm đi?
Biện bảo bối: là vì em nhớ chú!
Phác tổng là của tôi: Bạch Hiền à, em phải ăn nhiều vào. Như vậy mới có sức khỏe được!
Biện bảo bối: dạ em biết rồi...
Phác tổng là của tôi: ngoan đi nào...
Phác tổng là của tôi: tôi yêu em.
Biện bảo bối: em cũng yêu chú lắmmmmmm ❤
.

.
.
.
❤ THỰC TẾ ❤
Bạn đã kết thúc cuộc gọi video với Phác tổng là của tôi.
[3 tiếng 26 phút]
Phác tổng là của tôi: bảo bối...
Phác tổng là của tôi: em lên... Ba kí?
Biện bảo bối: ....
Biện bảo bối: không phải mà!!!!!!!
Biện bảo bối: chú nghi oan, nghi oan cho em rồi!!!!!
Phác tổng là của tôi: tôi xin lỗi.
Biện bảo bối: là ba kí rưỡi.
Biện bảo bối: em lên ba kí rưỡi...
Phác tổng là của tôi: ......
Biện bảo bối: chú sao vậy?
Phác tổng là của tôi: tự nhiên cảm thấy trong người thật mệt!
Phác tổng là của tôi: có lẽ tôi phải đi ngủ trước.
Phác tổng là của tôi: bảo bối ngủ ngon.
Biện bảo bối đã xem.
Biện bảo bối: ....
Biện bảo bối: dạ. Chú ngủ ngon...
Phác tổng là của tôi đã xem.
Biện bảo bối đã offline.
Phác tổng là của tôi đã offline.Tự nhiên ngửi thấy mùi Ngô =)))))Rồi hôm qua ai nhắc đến Huân ra đây cho tôi bái một cái =))))) làm như đi luôn trong đầu tôi hay sao mà đoán được hay vậy??? =)))))