Đọc Truyện [BTSxYOU] [ALLYOU] [XUYÊN KO] [NỮ PHỤ] My love is for girl not boy - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [BTSxYOU] [ALLYOU] [XUYÊN KO] [NỮ PHỤ] My love is for girl not boy

Tác giả: gomgomxxi

Đọc Truyện

- Chỉ là 1 fic nữ phụ xuyên không xàm lờ của #gâu <3

- Tb : Tên bạn

-Nếu bạn thấy hay thì vote nhé <3 Cảm ơn ạ-

Rank:
#64 np 20~10~2018
#300 np 21~10~2018
#535 yoongi 22~10~2018
#127 army 25~10~2018
#117 army 28~10~2018
#79 army 3~11~2018
#55 army 14~11~2018
#14 rapmonster 15~11~2018
#70 army 16~11~2018
Rank: #56 army 17~11~2018
#15 rapmonster 22~11~2018
#20 rapmonster 23~11~2018
#10 suga 24~11~2018
#2 btsxyou 29~11~2018
#1 fanfic 12~1~2019
#3 fanfiction 16~1~2019
#1 seokjin 30~1~2019
#10 fanfiction 20~2~2019

1k vote 26.1.19
2k vote 18.2.19