6. Jungkook

Tùy Chỉnh


❤ 1.827 lượt thích
Jeon_Nochu Sao cũng được nhưng cho tớ gặp cậu...
Tải thêm bình luận
Jeon_Nochu @Lalice97
Jeon_Nochu @Lalice97 Mau rep tin nhắn của tớ
Jeon_Nochu @Lalice97 Hai tháng xa cậu là cực hình rồi, đừng như vậy nữa...
Jeon_Nochu @Lalice97 Bỏ tớ ở đây như vậy, vui không???

Jeon_Nochu @Lalice97 Tớ thực ra là gì của cậu????
Jeon_Nochu @Lalice97 Nếu cậu không về Hàn, tớ qua đó nhé????