28. Lisa

Tùy Chỉnh


❤ 4.281 lượt thích
Lalice97 Cứ im đi....im chừng nào chết thì thôi =)))))) 
Tải thêm bình luận
Yerimssi @Lalice97 Giờ này còn chưa về nhà sao????
Lalice97 Tại tập khuya quá!!!!
Yerimssi Đi cẩn thận nhé, buổi tối sợ lắm!!!
Lalice97 Không sao mà, đừng lo cho tớ!!!
Chaeng_rosie @Lalice97 Cậu chuyển về nhà tớ đi, gần YG...nhà xa thế này, tớ về nãy giờ rồi...giờ cậu mới tới nhà sao
Lalice97 Yahhh không sao mà, tớ đi được!!!!
Bambam1a Hay sau này tớ bay sang đi với cậu về???? 

Bambam1a Này, lần sau đi tối thì váy áo cho đàng hoàng, cô cứ hớ hênh có ngày bị bán tớ biết đường nào trả cho mẹ Manoban =))) 
Yu_gyeomkim @Lalice97 Tớ nữa...tớ cũng muốn về với "người xa lạ" của tớ, hay mai bọn tớ qua đi về với mấy cậu!!!
Lalice97 Nói xa chứ đâu có xa, tại tớ thích đi bộ cho mát thôi mà, trước giờ tớ vẫn đi thế, mọi người đừng lo!!!! @Bambam1a @Yu_gyeomkim
Yu_gyeomkim Cậu với Nochu còn...giận à???? @Lalice97 
Lalice97 Cái gì cơ???? Nói gì không hiểu??? Nochu là ai????
Yu_gyeomkim @Lalice97 Thế thì cứ giả điên đi...giả điên tới chừng nào chết thì thôi!!!!! Đmmmmm Nochu nóa khủng bố tuiiii qua giờ =)))))
Yu_gyeomkim Móa, không chửi thề không được mà, 142 tin nhắn mà tao không dám rep rồi lày
Yu_gyeomkim @Jeon_Nochu Mày vào đây nói rõ ràng cho bố, tao mệt hai bây quá =))))
Yu_gyeomkim Không hiển mình kiếp trước đã gây ra tội đồ gì với hai đứa này, vui nóa mang mình ra làm trò đùa, buồn nóa lôi mình lại để chà đạp =)))))
Yu_gyeomkim @Jeon_Nochu Tag cũng quyết méo care tao sao, mày chết là vừa rồi coan ạ