Đọc Truyện theo thể loại


❤ 3.182 lượt thích
Jeon_nochu Trẻ con thì chịu thôi, có làm gì cũng không lớn được =)))) 
Tải thêm bình luận
Lalice97 Ờ =))) Tập đàn đi rồi đánh cho ma nghe ☺☺
Chaeng_rosie Không khí có chút u ám ahhhh, cậu tập có gì không biết Chaeng chỉ cho @Jeon_Nochu
Jeon_Nochu Thôi tớ không tập nữa...dù sao thì cũng chỉ có ma nghe..☺☺☺
Monie_Monie Theo tao thấy cái icon ☺☺☺ nguy hiểm vcl đang có nội chiến hả bây
JungHobie Căng từ chap qua rồi nha ba, kéo lên đọc lại để biết thêm chi tiết☺☺
Yu_gyeomkim Nghe giọng này...là biết mi lại thèm sữa chuối rồi đúng không...ngoài kia nếu có khó khăn quá về nhà Gyeom nhé...có Gyeom chờ😂😂😂
Jeon_Nochu  @Yu_gyeomkim Mua 1 thùng đi, tao qua mày nhậu =)) Thèm sữa chuối thật...tập đàn đau hết cả tay...cuối cùng...thừa thãi ☺

Monie_Monie Sắp comeback rồi thím =)))) Bớt deep, sao bây cứ kiếm cái lúc bận rộn là có biến tao khổ quá mà😭😭😭
Minswag Nãy vào phòng tập mặt nóa hầm hầm méo thằng nào dám hú luôn, giờ tao mới thấy Nochu đóng vai trò quan cmn trọng trong nhóm ghê =)) Như kiểu ông cố nội tao =)))
JungHobie Vợ chồng nó vui mình mới sống yên được, đm nay nóa nhìn em mà giống như muốn nhào vào đấm bốc chơi vậy...sợ vcl  😭😭😭
Seokjin_oppa Gia đình lại ly tán à????
Minswag @Seokjin_oppa Cãi nhau với vợ rồi😂😂😂
Jiminnie Biến chi vậy??? Hôm qua còn vui vẻ mà....
Yerimssi @Jeon_Nochu Cậu thật xấu xa...làm Lalice của tớ khóc rồi....
TaeTae @ Lalice97 Anh ib 1 chút được ko?
Jeon_Nochu @Yerimssi Thấy chưa có khóc thì cũng có người dỗ mà, có cần tui đâu☺
Yerimssi @Jeon_Nochu Cậu chết đi là được rồi =)))«  26. Lisa - Jungkook

28. Lisa »

Loading...
#bangpink #blackpink #bts #fanfiction #jungkook #lisa

Mục lục

1. Jungkook

2. Lisa

3. Jungkook

4. Lisa

5. Jungkook - Bam Bam

6. Jungkook

7. Lisa - Jungkook

8. Jungkook

9. Lisa

10. Jungkook

11. Lisa

12. Jungkook

13. Lisa

14. Yugyeom

15. Lisa

16. Jungkook

17. Lisa

18. Jungkook - Lisa

19. Jungkook

20. Lisa

21. Chaeyoung

22. Jungkook

23. Lisa

24. Lisa

25. Taehyung - Jisoo

26. Lisa - Jungkook

27. Jungkook

28. Lisa

29. Lisa - Taehyung

30. Yugyeom - Jungkook

31. Jungkook - Lisa

32. Jungkook

33. Lisa

34. Jisoo

35. Taehyung

36. Jimin

37. Jungkook

38. Jungkook

39. Chaeyoung

40. Chaeyoung

41. Jimin

42. Yugyeom

43. Jungkook - Lisa

44. Jungkook

45. Jimin

46. Jungkook

47. Lisa

48. Suga

49. Jisoo

50. Jungkook - Lisa

51. Taehyung

52. Jisoo

53. Jennie

54. Chaeyoung

55. Yugyeom

56. Chaeyoung - Jungkook

#. Jungkook của Lisa

57.

58. Jungkook

59. Jungkook

60. Lisa

61. Jungkook

#. Ngọt ngào Min gửi Chaeng

62. Jungkook

63. Lisa

64. Jisoo

65. Jennie

66. Yoongi

67. Jisoo

68. Jungkook

69. Jimin

70. Chaeyoung

71. Taehyung

72. Namjoon

73. Jungkook

74. Jungkook

75. Yerim

76. Lisa

77. Lisa

78. Jisoo

79. Yerim

80. Jungkook

81. Lisa

82. Yerim

83. Yugyeom - Yerim

84. Lisa - Jungkook

85. Taehyung

86. Jungkook - lisa

87. Jin

88. Lisa

89.

90. Yoongi

91. Jisoo

92. Jinyoung - Jackson

93. Jin

94. Jungkook

95. Lisa

96. Jimin

97. Seulgi - Chaeyoung

98. Yugyeom

99. Jungkook

100. Lisa

101. Jungkook

102. Jimin

103. Seulgi

#. Vài thứ đáng yêu phải cất vào...

104. Jimin - Chaeyoung

105. Yugyeom

106. Jungkook

107. Jisoo

108. Jennie

109. Namjoon

110. Lisa

111. Jungkook

112. Jungkook

113. Taehyung

#. Bí mật, bí mật...tuyệt đối phải bí mật

114. Jimin

115. Chaeyoung

116. Jimin

117. Chaeyoung

118. Chaeng - Yugyeom

#.Bạn có tin rumor???

119. Yoongi

120. Jisoo

121. Jinyoung

122. Sana

#. Chuyện của chúng ta viết bao nhiêu cho hết nhỉ...?

123. Lisa

124. Taehyung

125. Namjoon

126. Jennie

127. Jungkook - Lisa

128. Lisa

129. Lisa

130.

131. Jungkook - Yugyeom

132.

133. Lisa

#.Có một Kim Namjoon bên đời...

134. Taehyung

135. Chaeyoung

136. Jimin

#. Lisa của Jungkook

137. Taehyung

138. Lisa

139. Sehun

#. Valentine vui vẻ nhé!

140. Jungkook

141. Suho

#. Cùng em ăn gà cả đời....

142. Yoongi

143. Lisa

144. Jungkook

145. Lisa - Jungkook

146.

147.

148. Yugyeom

149.

150.

151. Lisa

152. Lisa

153. Sana

154. Lisa

155. Lisa - Sehun

156. Jungkook - Lisa

#. Yêu phải anh cục súc =)))

157. Taehyung

158. Jungkook

159. Lisa

160. Jisoo

161.

162.

163. Taehyung

164. Jennie

165. Namjoon

166.

167.

168. Yoongi

169.

170.

171. Chaeyoung

#. Tớ vẫn ở đây, vẫn thương cậu!

172. Namjoon

173.

174. Jungkook

175.

176. Lisa

177. Taehyung - Lisa

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186. END

Vài lời và Instagram 2?

Từ khóa tìm kiếm