Đọc Truyện theo thể loại


❤ 2.165 lượt thích
Jeon_Nochu "Người anh em" đưa đi chơi...khu vui chơi của bé, có hai đứa mặc đồ đen thùi xếp hàng chơi....
"Người anh em" ngủ ngon...@Lalice97
#love_instagram
Tải thêm bình luận
Lalice97 Nhìn mặt ngâu quá!!!
Jeon_Nochu Tui chụp cho bạn đẹp lắm, deep lắm...bạn chụp cho tui như thằng ngáo =))))
Lalice97 Vấn đề ở chỗ bạn ngáo thật =)))))
Jeon_Nochu "Người anh em" ngủ đi...giờ khuya lắm rồi...
Lalice97 "Người anh em" còn phải tập một lát, sắp thi rồi!!! Tớ mà đậu cậu sẽ có "người anh em" là trainee YG đó, thế nên im lặng đi!!!
Jeon_Nochu Thức khuya xấu xí, ma nóa yêu
Lalice97 Đâu cần ai yêu

Jeon_Nochu Cơ mà tui yêu!!!!
Lalice97 "Người anh em" của tớ, ngủ ngoan nhé!!!!
Jacksonwang Khiếp!!!!
JungHobie Lía vừa đăng con ảnh ở khu vui chơi đấy!!!
Yerimssi Cap để love instagram còn giề oppa ới!!! @JungHobie
JungHobie Ghét nhất mấy đứa khoe mình có bồ!!!!
Yerimssi Ghét nhất mấy đứa khoe bồ trên Insta
Yu_gyeomkim Đi méo rủ bố -_- Ngon lắm!! 
Jeon_Nochu @Yu_gyeomkim Đi theo làm kỳ đà????
Yu_gyeomkim @Jeon_Nochu Đợi bố có bồ đi con, bố sẽ spam cho mà biết!!!
Jeon_Nochu Tao vẫn đợi mà...
Jeon_Nochu Tao chỉ thấy có người tình nguyện mua kem mà nãy bị người ta bơ
Jeon_Nochu @Yu_gyeomkim Bơ nay nhiu ký??? Rẻ hông mảy
«  11. Lisa

13. Lisa »

Loading...
#bangpink #blackpink #bts #fanfiction #jungkook #lisa

Mục lục

1. Jungkook

2. Lisa

3. Jungkook

4. Lisa

5. Jungkook - Bam Bam

6. Jungkook

7. Lisa - Jungkook

8. Jungkook

9. Lisa

10. Jungkook

11. Lisa

12. Jungkook

13. Lisa

14. Yugyeom

15. Lisa

16. Jungkook

17. Lisa

18. Jungkook - Lisa

19. Jungkook

20. Lisa

21. Chaeyoung

22. Jungkook

23. Lisa

24. Lisa

25. Taehyung - Jisoo

26. Lisa - Jungkook

27. Jungkook

28. Lisa

29. Lisa - Taehyung

30. Yugyeom - Jungkook

31. Jungkook - Lisa

32. Jungkook

33. Lisa

34. Jisoo

35. Taehyung

36. Jimin

37. Jungkook

38. Jungkook

39. Chaeyoung

40. Chaeyoung

41. Jimin

42. Yugyeom

43. Jungkook - Lisa

44. Jungkook

45. Jimin

46. Jungkook

47. Lisa

48. Suga

49. Jisoo

50. Jungkook - Lisa

51. Taehyung

52. Jisoo

53. Jennie

54. Chaeyoung

55. Yugyeom

56. Chaeyoung - Jungkook

#. Jungkook của Lisa

57.

58. Jungkook

59. Jungkook

60. Lisa

61. Jungkook

#. Ngọt ngào Min gửi Chaeng

62. Jungkook

63. Lisa

64. Jisoo

65. Jennie

66. Yoongi

67. Jisoo

68. Jungkook

69. Jimin

70. Chaeyoung

71. Taehyung

72. Namjoon

73. Jungkook

74. Jungkook

75. Yerim

76. Lisa

77. Lisa

78. Jisoo

79. Yerim

80. Jungkook

81. Lisa

82. Yerim

83. Yugyeom - Yerim

84. Lisa - Jungkook

85. Taehyung

86. Jungkook - lisa

87. Jin

88. Lisa

89.

90. Yoongi

91. Jisoo

92. Jinyoung - Jackson

93. Jin

94. Jungkook

95. Lisa

96. Jimin

97. Seulgi - Chaeyoung

98. Yugyeom

99. Jungkook

100. Lisa

101. Jungkook

102. Jimin

103. Seulgi

#. Vài thứ đáng yêu phải cất vào...

104. Jimin - Chaeyoung

105. Yugyeom

106. Jungkook

107. Jisoo

108. Jennie

109. Namjoon

110. Lisa

111. Jungkook

112. Jungkook

113. Taehyung

#. Bí mật, bí mật...tuyệt đối phải bí mật

114. Jimin

115. Chaeyoung

116. Jimin

117. Chaeyoung

118. Chaeng - Yugyeom

#.Bạn có tin rumor???

119. Yoongi

120. Jisoo

121. Jinyoung

122. Sana

#. Chuyện của chúng ta viết bao nhiêu cho hết nhỉ...?

123. Lisa

124. Taehyung

125. Namjoon

126. Jennie

127. Jungkook - Lisa

128. Lisa

129. Lisa

130.

131. Jungkook - Yugyeom

132.

133. Lisa

#.Có một Kim Namjoon bên đời...

134. Taehyung

135. Chaeyoung

136. Jimin

#. Lisa của Jungkook

137. Taehyung

138. Lisa

139. Sehun

#. Valentine vui vẻ nhé!

140. Jungkook

141. Suho

#. Cùng em ăn gà cả đời....

142. Yoongi

143. Lisa

144. Jungkook

145. Lisa - Jungkook

146.

147.

148. Yugyeom

149.

150.

151. Lisa

152. Lisa

153. Sana

154. Lisa

155. Lisa - Sehun

156. Jungkook - Lisa

#. Yêu phải anh cục súc =)))

157. Taehyung

158. Jungkook

159. Lisa

160. Jisoo

161.

162.

163. Taehyung

164. Jennie

165. Namjoon

166.

167.

168. Yoongi

169.

170.

171. Chaeyoung

#. Tớ vẫn ở đây, vẫn thương cậu!

172. Namjoon

173.

174. Jungkook

175.

176. Lisa

177. Taehyung - Lisa

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186. END

Vài lời và Instagram 2?

Từ khóa tìm kiếm