Đọc Truyện [BTS][VKook] Heart Attack - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [BTS][VKook] Heart Attack

Tác giả: MeooAka99

Đọc Truyện

-Tên fic: Heart Attack
- Au: Mèoo Aka Não Sữa
Wattpad: @MeooAka99
- Cp chính: VKook (Taehyung x JungKook)
- Tình trạng: Hoàn
- Văn án:
"Tuổi thơ đưa Nobita đến với Doremon, hạnh phúc không bao lâu cơn gia biến đổ ngược khiến cả hai lìa xa... Và chính cơn gia biến đưa em trở về với anh.. JungKook, em khờ lắm, anh chấp nhận đánh đổi tất cả để có em. Nhưng, lòng tin anh tạo cho em chưa đủ phải không? Ngày đó em hứa mãi mãi bên nhau... Tại sao em lại buông tay những hai lần.. JungKook. Anh quá mệt mỏi rồi... Hợp rồi tan, tan tan hợp hợp,... Em tìm đi, trong trái tim anh còn chỗ nào nào lành cầm dao rạch nốt đi.. Anh đau lắm. Nghe lời em, anh buông tay rồi.. Em đi đi..."

Boy x boy
Kì thị làm ơn bấm nút... Biến ^^~~~

Loading...