#9.

Tùy Chỉnh

MC : Em khen Jin một câu đi Suga .
Suga : Dạ , thì ảnh rất tĩnh lặng .
MC : Woa, tức là đang khen cậu ấy đấy à ?
Suga : Đâu có anh, em đâu có khen em nói vậy thôi.
MC : Vậy khen JungKook một câu đi.
Suga : Jungkook nó tăng động lắm anh.
MC : Cái này có được xem là lời khen không vậy ?
Suga : Em khen thiệt mà anh .
.
.
.
Gừng càng già càng cay, cụ cang già càng nhây =)))
#Cá