#7.

Tùy Chỉnh

Jhope : Nãy fansign tui mắc đi vệ sinh dã man luôn mấy cha
Jimin : Nhịn đi anh êi , ráng nhịn đi.
Rap Mon : Anh em à, bàng quang anh em ổn chứ ? Are you Ok ?
Jin : I'm Ok.
.
.
.
Hopie à~ Ím ím lại =)))
#Cá