4.

Tùy Chỉnh

Sau khi chụp cho Hopie 1 tấm hình, Yoongi đã đề nghị quay một video cho Hopie, khi Yoongi quay xong...
Hopie: Lên hình tuyệt không?
Yoongi: Vâng, lông nách lồ lộ luôn =)))
Hopie: Lồ nách lồ lộ luôn hả?
Yoongi: *cừi sml =)))*
.
.
.
Anh em là gì, ăn được hông? =)))
#Cá