#29

Tùy Chỉnh

Lớp học Anh Ngữ do Băng Đảng Chống Đạn đứng lớp :
Khi bạn thấy đứa bạn của mình đang làm một việc hết sức ngu hãy cảm thán như Jhope .
Jhope : My heart...my heart is OMG !
Khi hai đứa chơi thân nói chuyện với nhau mà một đứa tài lanh và một đứa não chậm .
Jimin : A beach !
V : Bitch ???
Jimin : Beach !
V : *mặt ngu* Bitch....???

Và đây là cách thanh niên cứng sẽ phang một câu vào những đứa tài lanh .
Rap Mon : Jimin !
Jimin : Yeah ~
Rap Mon : YOU GOT NO JAMS !
Còn đây là cách mà bạn giới thiệu bản thân khi bạn quá tự tin khoe cá tánh .
Jin : Hello , I'm Jin . I'm a handsome man !
Nhưng hãy biết đề phòng những thành phần phá hôi luôn chực chờ mần nhục bạn xung quanh .
Jungkook : PARDON ? =)))))))))))))))
.
.
.
#Cá