#26

Tùy Chỉnh

Selfcam BTS American Hustle Life :
Jimin : Hey , handsome guy !
Jin : Yeah , I think ... Me too =)))))))))))).
.
.
Ai giải thích hộ tui hai thanh niên đang nói cái gì =))))
#Cá