#22

Tùy Chỉnh

Rap Mon đứng banh háng , tập giựt mông twerking kiểu Mỹ. Mới giựt được vài cái , đứng tém lại, đưa tay che chỗ cần che , cảm thán :
- Khoan đã... Lúc tui lắc hình như có cái gì cứ lủng lẳng ở đây !
Các má còn lại cười lật hàm và bò càng trên sàn nhà . ARMY tròng quần ngồi vẽ kiến =)))
.
.
.
Và Kim Lủng Lẳng đã ghi tên mình vào lịch sử =))))))))))
#Cá