Đọc Truyện theo thể loại
Với Yoongi nim , freestyle rap là :
Yoongi : Dẫu anh đây cố gắng đến đâu, cũng không thể nào tìm ra bạn gái. Đến con mồng biển bay ngang còn có đôi, mà thế éo nào anh mày chẳng có =))))))
.
.
.
Về đây với iêm đi anh :3
#Cá

«  Ảnh Cmt

#21 »

Loading...
#bts #haihuoc #độiquần

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm