#19.

Tùy Chỉnh

Jungkook : *nói về Suga nim* Anh ấy bắn cung giỏi như vậy ...
Cả đám ráng vểnh tai nghe câu sau .
Jungkook : Sao còn đi rap làm gì aish....
.
.
.
#thắc_mắc_của_thanh_niên_20_tuổi_năm_xưa
Đi rap mới nhanh giàu như Ai Rần Men nha Cúc =)))
#Cá