#16.

Tùy Chỉnh

BTS chơi với máy phát hiện nói dối.
Jungkook : Min Yoongi là đồ đại babo
Rap Mon : IQ 50 , không biết con mệ gì =))
Yoongi face (-_-)
Máy nói dối cho kết quả đúng sự thật =))))
.
.
.
Cụ đời buồn =))
Vote đuy bà con :3 đừng seen chùa tội tui~
#Cá