#15.

Tùy Chỉnh

Rap Mon : *giả tiếng Pikachu* Pika...pika...
Suga : Woa , so amazing man !
Jungkook : Pikachu man /=))))))))/
.
.
.
Pi Ca Chù Men =))))
#Cá