#14

Tùy Chỉnh

BTS American Hustle Life :
Rap Mon và Jimin dọn nhà vệ sinh :
Rap Mon : Đi dọn phưn của người khác , cũng có nghĩa là đời như đống phưn phải không ?
Jimin : Nghe thảm quá vậy anh ?
.
.
.
#Cá