#12.

Tùy Chỉnh

App V giới thiệu album của Jimin và Rap Mon :
Jimin : Hyung à, sao lúc nào biểu diễn anh cũng để tay lên mắt là sao ?
Rap Mon : Trật tự đi. Tất nhiên mình có thể để tay của mình như vậy mà. Hay là anh đặt chân lên mắt mày mới vừa lòng hả ? Nếu anh mà đã để chân lên mắt được thì anh mày đã để luôn rồi .
.
.
.
#Cá