Đọc Truyện theo thể loại
Run BTS : Jimin làm cha xứ, rửa tội cho con dân.
Jimin : Con nói đi con trai
Jungkook : Cha biết Chống Đạn Thiếu Niên Đoàn không ?
Jimin : Cha biết .
Jungkook : Hãy nói là cha không biết đi !
Jimin : Ok , cha không biết.
Jungkook : Con là anh cả của cái nhóm đó .
.
.
.
Ước vọng thượng lưu của sinh vật mặc nê =)))))))
#Cá

«  #10.

#12. »

Loading...
#bts #haihuoc #độiquần

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm