Đọc Truyện theo thể loại
Jin hyung hỏi Jimin :
- Sự khác nhau giữa bobo và kiss là gì ?
Jimin : Bobo thì nhẹ nhàng còn kiss thì..
Rap Mon chen ngang :
- Khác nhau ở chỗ có cái lưỡi hay không đó !
Hai má kia cười muốn nội thương =)))
.
.
.
#Cá

«  Ảnh Cmt

#11. »

Loading...
#bts #haihuoc #độiquần

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm