1.

Tùy Chỉnh

Suga (Kể lại lời RapMon): Em ấy bảo là không cần lau thì đằng nào nó chẳng khô.
Suga (nêu suy nghĩ của bản thân): Vậy thì sống làm gì khi đằng nào chẳng chết.
.
.
.
Anh Đường rất tỉnh và đẹp trai =))
#Cá