Đọc Truyện BTS FANFICTION GIRL [PARK JIMIN VER] HÓA RA VẪN YÊU ANH (drop) - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện BTS FANFICTION GIRL [PARK JIMIN VER] HÓA RA VẪN YÊU ANH (drop)

Tác giả: haniexo

Đọc Truyện

Tác giả : Spring
Hóa Ra Vẫn Yêu Anh
" Tôi yêu Park Jimin năm 17 tuổi,anh không phải anh ấy"
"Tôi vẫn là Park Jimin"
"Nhưng anh không yêu tôi nữa"
"Anh đi đi ,rời xa nơi này,rời xa tôi ,tôi từ bỏ"