Zero 9 :))))

Tùy Chỉnh

Mấy bạn ơi T7,CN mẹ au cho au chơi đt nè, nên T7,CN au lên viết chap cho mấy bạn nha :3
Vô vấn đề chính nè!!!!
Mấy bạn có biết nhóm mới Debut của Tăng Nhật Tuệ có tên là Zero 9 hong???
Nhóm Zero 9 tự tin nhận mình là BTS phiên bản VN đó :))))
Ôi 1 lũ buồn luông trứng :))))
Zero 9 sẽ mang phong cách Hip Hop đến VN đó mấy má :))))
Và sau đây là cách chào của nhóm Zero 9 do Thái Vũ tái tạo :))))

https://www.youtube.com/watch?v=8x1rQD1RghQ


Tau cười chetme 😂😂😂