Thả thính đêm phia :> (part 2)

Tùy Chỉnh

Đôi khi tui không muốn hiểu bố muốn gì ở các ARMY :)))
Hôm nay lại đúng 10h :)))


Tui chết đây :))))


Jimin ah~~~Anh giết chết tôi đi :))))


Thài chưa các mẹ???
Lại thêm 1 đêm tui thức lâm sàn :))))
Bố ơi chúng ta cần nói chuyện :))))
Đánh nhau không bố??? :)))))
Bố ơi mai con còn đi học :))))
Bighit các ngươi up giờ linh quá :))))