Chuyện ngoài lề :v

Tùy Chỉnh

Vì au bị bệnh lười nặng nên có khi ít lên đây đăng truyện cho dù đã soạn thảo 1 cách kĩ càng :v
Mấy bạn thông cảm nha!!!
Nếu mấy bạn cảm thấy chán hoặc là buồn vì au ít ra truyện.
Au có 1 giải pháp mới nè :>


Đât là Blog riêng của au đó!
Mới tạo đây thôi nha mấy bạn lên thử đi nè :3