Ai hiểu cho tui :<

Tùy Chỉnh

Hôm nay Tun buồn lắm mấy bạn :<
Chả ai hiểu cho Tun cả :<
Tun với bạn ... giận nhau, tại trong lớp đg ship Tun vs thằng ngồi kế vì hai đứa nhây nhây, tính cách lại còn giống nhau, đã vậy còn gần stt và ngồi chung vs nhau từ năm lớp 6 đến giờ :)))
Đâm ra lớp Tun ship Tun vs nó cái bạn.... Biết đc bạn nổi nóng với Tun hong thèm chơi với Tun nữa mà Tun đã giải thích rõ ràng :<
Ai đó giúp Tun đi :<