Đọc Truyện theo thể loại


Yoongi: Yanggi, giúp bác với
Zyn: sao thế ạ?
Yoongi: cài hộ bác cái
Zyn: vâng
Yoongi: á nhẹ thôi
Zyn: Bác để im
Yoongi: tự nhiên hôm nay đau hết cả tai
Zyn: Xong rồi đó ạ


Jimin: Yoongi hyung, sao bao nhiêu người ngoài kia anh không nhờ mà lại nhờ Yanggi.? *Lườm*
Yoongi: Tại Yanggi làm quen rồi, mấy người kia làm đau lắm
Jimin: việc này đã được làm nhiều lần rồi ư
Yoongi: ừ, tại chú không quan sát thôi. Anh mày đi đây. Cảm ơn cháu nhé
Zyn *nhìn Jimin* : ah à em đi lấy cốc nước


Jimin *kéo lại*: em định chạy đi đâu? *Tiến tới*


Zyn: Em đi lấy nước mà...
Jimin: em đừng hòng trốn được ra khỏi phòng.

«  hôm nay gia đình làm gì?

Hôm nay gia đình làm gì? »

Loading...
#zynbabe

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm