Đọc Truyện theo thể loại


Taehyung: Cháu muốn ngồi kế không?
Zyn: Có à thôi ạ
Taehyung *tóm tay*: cháu đã làm điều gì có lỗi với chú hửm?


Zyn: Đâu có ạ, cháu muốn vào với Jimin thôi
Taehyung: ngồi đây với chú
Zyn: không, cháu muốn vào với Jimin
Taehyung: nhìn vào mắt chú này.

«  28/01/2018

hôm nay gia đình làm gì? »

Loading...
#zynbabe

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm