Đọc Truyện theo thể loại
#bachhop #báothù #girllove #hvan #sung #tuviet

Mục lục

văn án

chương 1- trọng sinh

chương 2- Phủ Thừa tướng

chương 3- chốn cũ

chương 4- cứu hay bày mưu

chương 5- ủy khuất

chương 6- Thế nữ

chương 7- để tâm?

chương 8- bày mưu

chương 9- ly gián

chương 10- nàng ấy

chương 11- Thái nữ

chương 12- hiển lộ

chương 13- phạm thượng

chương 14- kế?

chương 15- ban thưởng

chương 16- khích tướng

chương 17- ố nhòa

chương 18- thân thiết

phiên ngoại [H]

chương 19- mưu trong mưu

chương 20- hàm oan lẫn nhau?

chương 21- sinh sát

chương 22- xếp cờ

chương 23- bái phỏng

lảm nhảm chút nha

chương 24- quan tâm

chương 25- thất thân

chương 26- Vu hậu

chương 27- từng bước tâm cơ

chương 28- động dục kì

chương 29- nhìn trúng

chương 30- nhập cung

chương 31- ẩn ý

chương 32- bụi pháo tàn...

chương 33- ô thước khấp thanh

chương 34- Lưu gia yến

chương 35- hoán đổi

chương 36- nguy cơ ẩn giấu

chương 37- lão phu nhân chết

chương 38- ám sát?

chương 39- động sát tâm

chương 40- cơ hội

chương 41- mưu sát hoàng hậu?

chương 42- kêu oan

chương 43- giải kế

chương 44- cầu ban hôn

chương 45- hí kịch

chương 46- chủ mẫu phát điên

chương 47- trừ tà

chương 48- xuất giá

chương 49- Trữ phi

chương 50- tam triều hồi môn

chương 51- tống khứ

chương 52- bày yến

chương 53- uy quyền

chương 54- Lạc Thi Ảnh

chương 55- thị uy

ngoài lề xíu =))))

chương 56- mắc lừa

chương 57- cực độ tuyệt vọng

chương 58- thức tỉnh

chương 59- động tâm

chương 60- bồi bên nhau

chương 61- có nàng, thật tốt...

chương 62- lễ thành hôn Tương vương phủ

chương 63- vấy bẩn?

chương 64- tự hủy hoại

chương 65- viên phòng (H)

chương 66- viên phòng 2 (H)

chương 67- đạp đổ

chương 68- dựng mưu (H nhẹ)

chương 69- nhân quả tuần hoàn

chương 70- trọng sự

chương 71- xâm lăng

chương 72- xuất binh

chương 73- thảo phạt

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện [BHTT][Edit] Phật Đạo - Khúc Lạc Vô Ngân

Đọc truyện [BHTT][ Edit ] Trọng sinh chi tiểu Di dưỡng thành ký - Bằng Y Úy Ngã

Đọc truyện [BHTT][Tự Viết] Tứ Quý Phu Nhân

Đọc truyện [BH] [Tự viết] Tam liệt chi Đế Tôn Huyễn Thiên

Đọc truyện [BHTT] Đế Cảnh Trọng Sinh - Yêu Thụ

Đọc truyện [BH-ĐN] [ TỰ VIẾT ] BÁ VƯƠNG DỊ NĂNG

Đọc truyện [BH][ĐN][Tự Viết] Nghịch Động Càn Khôn

Đọc truyện [BH][Tự Viết] Ái Thượng Ngươi, Tiểu Tông Chủ Của Ta - Lạc Vũ Y

Đọc truyện LUÂN HÀM - [DỊ GIỚI] [TỰ] [BHTT] [1x1] - CẬN LẠC HI

Đọc truyện [BHTT][Tự Viết] [NBN] Trọng Sinh Thiên Sinh Duyên