Đọc Truyện [BHTT - Hoàn] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp - Lạc Tiểu Hạt - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện [BHTT - Hoàn] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp - Lạc Tiểu Hạt

Tác giả: vuongbatquyhoi

Đọc Truyện

Tên gốc : 神魔也要毕业考
Tác Giả: Lạc Tiểu Hạt - 洛小蝎
Thể loại: bách hợp, thần ma quỷ quái, bí ẩn, hài hước, hiện đại.........
Tình trạng raw : 80 chương
Tình trạng edit : Hoàn
Editor : Vương Bất Quy Hồi
Vai chính : A Tư Lam, Trọng Dạ.
Phối hợp diễn: Sư Âm - Đào Tuyết Ương, Sư Quả.....cùng những nhân vật khác.
Nguồn: bachgiatrang.com
* * *
Lưu ý: chuyện nói về tình đồng tính (nữ x nữ), không thích đừng nói lời cay đắng, xin vui lòng trở ra để tránh mất hòa khí. Chân thành cám ơn!

Chân thành cám ơn DeeS (Sâu) đã giúp mình làm ảnh bìa cho truyện.
Sản phẩm phi thương mại, được làm ra vì sở thích.

Danh sách Chap

Văn Án

Chương 1 : Ma Nữ Giá Lâm ( 1 )

Chương 2: Ma Nữ Giá Lâm ( 2 )

Chương 3: Ma Nữ Giá Lâm ( 3 )

Chương 4: Ma Nữ Giá Lâm ( 4 )

Chương 5: Ma Nữ Giá Lâm (5)

Chương 6: Ma Nữ Giá Lâm ( kết )

Chương 7: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 1 )

Chương 8: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 2 )

Chương 9: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( 3 )

Chương 10: Thần Tiên Thích Làm Loạn ( kết )

Chương 11: Quỷ Ảnh ( 1 )

Chương 12: Quỷ Ảnh ( 2 )

Chương 13: Quỷ Ảnh ( 3 )

Chương 14: Quỷ Ảnh ( 4 )

Chương 15: Quỷ Ảnh ( 5 )

Chương 16: Quỷ Ảnh ( kết )

Chương 17: Thực Phát Quỷ ( 1 )

Chương 18: Thực Phát Quỷ ( 2 )

Chương 19: Thực Phát Quỷ ( 3 )

Chương 20: Thực Phát Quỷ ( 4 )

Chương 21: Thực Phát Quỷ ( kết )

Chương 22: Bất Tịnh Hạng Quỷ ( 1 )

Chương 23: Bất Tịnh Hạng Quỷ ( 2 )

Chương 24: Bất Tịnh Hạng Quỷ ( 3 )

Chương 25: Bất Tịnh Hạng Quỷ ( 4 )

Chương 26: Bất Tịnh Hạng Quỷ ( kết )

Chương 27: Khê Nang ( 1 )

Chương 28: Khê Nang ( 2 )

Chương 29: Khê Nang ( 3 )

Chương 30: Khê Nang ( kết )

Chương 31: Đố Phụ Tân Thần ( 1 )

Chương 32: Đố Phụ Tân Thần ( 2 )

Chương 33: Đố Phụ Tân Thần ( 3 )

Chương 34: Đố Phụ Tân Thần ( 4 )

Chương 35: Đố Phụ Tân Thần ( kết )

Chương 36: Bách Quỷ Loạn ( 1 )

Chương 37: Bách Quỷ Loạn ( 2 )

Chương 38: Bách Quỷ Loạn ( kết )

Chương 39: Mất Kiểm Soát ( 1 )

Chương 40: Mất Kiểm Soát ( 2 )

Chương 41: Mất Kiểm Soát ( 3 )

Chương 42: Mất Kiểm Soát ( 4 )

Chương 43: Mất Kiểm Soát ( kết )

Chương 44: Bách Quỷ Địa Ngục ( 1 )

Chương 45: Bách Quỷ Địa Ngục ( 2 )

Chương 46 - Bách Quỷ Địa Ngục ( 3 )

Chương 47 - Bách Quỷ Địa Ngục ( kết )

Chương 48: Người phụ nữ bí ẩn ( 1 )

Chương 49: Người phụ nữ bí ẩn ( 2 )

Chương 50: Người phụ nữ bí ẩn ( 3 )

Chương 51: Người phụ nữ bí ẩn ( kết )

Chương 52: Hắc Ma Pháp ( 1 )

Chương 53: Hắc Ma Pháp ( 2 )

Chương 54: Hắc Ma Pháp ( 3 )

Chương 55: Hắc Ma Pháp ( 4 )

Chương 56: Hắc Ma Pháp ( kết )

Chương 57: Sự Thật Hay Giả Dối ( 1 )

Chương 58: Sự Thật Hay Giả Dối ( 2 )

Chương 59: Sự Thật Hay Giả Dối ( kết )

Chương 60: Chuyển biến bất ngờ ( 1 )

Chương 61: Chuyển biến bất ngờ ( 2 )

Chương 62: Chuyển biến bất ngờ ( 3 )

Chương 63: Chuyển biến bất ngờ ( kết )

Chương 64: Hồi Ức ( 1 )

Chương 65: Hồi Ức ( 2 )

Chương 66: Hồi Ức ( kết )

Chương 67: Thần Ma Chi Lâm ( 1 )

Chương 68: Thần Ma Chi Lâm ( 2 )

Chương 69: Thần Ma Chi Lâm ( 3 )

Chương 70: Thần Ma Chi Lâm ( kết )

Chương 71: Cuộc Chiến Thần - Ma ( 1 )

Chương 72: Cuộc Chiến Thần Ma ( 2 )

Chương 73: Cuộc Chiến Thần Ma ( 3 )

Chương 74: Cuộc Chiến Thần Ma ( 4 )

Chương 75: Cuộc Chiến Thần Ma ( 5 )

Chương 76: Cuộc Chiến Thần Ma ( 6 )

Chương 77: Cuộc Chiến Thần Ma ( 7 )

Chương 78: Cuộc Chiến Thần Ma ( 8 )

Chương 79: Cuộc Chiến Thần Ma (kết)

Hoàn