Đọc Truyện begin 1 || jjk - DocTruyenHot.Com

Đọc Truyện begin 1 || jjk

Tác giả: -__dreamer__-

Đọc Truyện

Đây là fic đầu tay của mình, gạch đá xin nhận hết!!!
-------------------------
Update: 25/12/2016
Complete: ...

Author: #Lạc aka #Miri aka #Kalaxy