Đọc Truyện theo thể loại
#ibara #ngontinh

Mục lục

Chương 1: Mê Loạn

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8: Âm Mưu

Chương 9: Lần Nữa Mê Loạn

Chương 10: Tứ Thiếu, Xin Kiềm Chế

Chương 11: Ai Là Cường Bạo Phạm?

Chương 12: Anh Sẽ Chịu Trách Nhiệm

Chương 13

Chương 14: Em Muốn Nhảy Lầu Thật Sao?

Chương 15: Tôi Không Lấy Cường Bạo Phạm

Chương 16: Đạt Đến Nhận Thức Chung?

Chương 17: Ôn Lại Chuyện Cũ

Chương 18: Lão Thái Gia Tức Giận

Chương 19: Con Muốn Kết Hôn Với Cô Ấy

Chương 20: Mộ Dung Khiêm

Chương 21

Chương 22

Chương 23: Người Tình Cũ

Chương 24

Chương 25

Chương 26

Chương 27

Chương 28

Chương 29

Chương 30

Chương 31

Chương 32

Chương 33

Chương 34: Cậu

Chương 35

Chương 36: Quà Tặng Kết Hôn

Chương 37: Trở Về Nhà Mộ Dung

Chương 38: Bảo Vật Gia Truyền

Chương 39

Chương 40: Anh Em

Chương 41: Mộ Dung Cầm Khiêu Khích

Chương 42: Muốn Gặp Hắn Sao?

Chương 43

Chương 44

Chương 45

Chương 46

Chương 47

Chương 48

Chương 49

Chương 50

Chương 51: Đám Cưới (1)

Chương 52: Đám Cưới (2)

Chương 53: Đám Cưới (3)

Chương 54: Đám Cưới (4)

Chương 55: Anh Không Muốn Em Nói Xin Lỗi

Chương 56: Không Giống Như Đêm Tân Hôn

Chương 57: Tuần Trăng Mật (1)

Chương 58: Tuần Trăng Mật (2)

Chương 59: Lòng Rối Loạn

Chương 60: Giấc Mộng Khó Tròn

Chương 61

Chương 62

Chương 63: Phong Ba (1)

Chương 64: Phong Ba (2)

Chương 65: Phong Ba(3)

Chương 66: Phong Ba (4)

Chương 67: Phong Ba (5)

Chương 68: Phong Ba(6)

Chương 69: Phong Ba (7)

Chương 70: Phong Ba

Chương 71

Chương 72: Yêu Đơn Phương

Chương 73: Chúng Ta Ly Hôn Đi !

Chương 74: Hậu Quả

Chương 75: Đau Lòng

Chương 76: Người Của Tôi. Tôi Sẽ Dạy

Chương 77: Chết Tâm

Chương 78: Chuyện Nhà (1)

Chương 79: Chuyện Nhà (2)

Chương 80

Chương 81

Chương 82

Chương 83

Chương 84

Chương 85

Chương 86

Chương 87

Chương 88

Chương 89

Chương 90: Hôn Nhân Mạnh Mẽ, Sóng Gió Lại Nổi Lên (1)

Chương 91: Hôn Nhân Mạnh Mẽ + Sóng Gió Lại Nổi Lên (2)

Chương 92: Hôn Nhân Mạnh Mẽ + Sóng Gió Lại Nổi Lên (3)

Chương 93: Hôn Nhân Mạnh Mẽ + Sóng Gió Lại Nổi Lên (4)

Chương 94: Hôn Nhân Mạnh Mẽ + Sóng Gió Lại Nổi Lên (5)

Chương 95: Hôn Nhân Mạnh Mẽ + Sóng Gió Lại Nổi Lên (6)

Chương 96: Làm Sao Có Thể Không Thương? (1)

Chương 97: Làm Sao Có Thể Không Thương? (2)

Chương 98: Làm Sao Có Thể Không Thương? (3)

Chương 99: Tin Tưởng Lượng (1)

Chương 100: Tin Tưởng Lực Lượng

Chương 101: Tin Tưởng Lực Lượng (3)

Chương 102: Tin Tưởng Lực Lượng (4)

Chương 103: Hồng Đỏ Hay Hồng Trắng?

Chương 104: Hồng Đỏ Hay Hồng Trắng? (2)

Chương 105: Hồng Đỏ Hay Hồng Trắng? (3)

Chương 106: Bữa Tiệc Đính Hôn (1)

Chương 107: Bữa Tiệc Đính Hôn (2)

Chương 108: Bữa Tiệc Đính Hôn (3)

Chương 109: Không Có Quan Tình (1)

Chương 110: Không Có Quan Tình (2)

Chương 111: Không Có Quan Tình (3)

Chương 112: Sinh Mạng Yếu Ớt (1)

Chương 113: Sinh Mạng Yếu Ớt (2)

Chương 114: Sinh Mạng Yếu Ớt (3)

Chương 115: Quan Tình Cách Sông Cách Suối (1)

Chương 116: Quan Tình Cách Sông Cách Suối (2)

Chương 117: Quan Tình Cách Sông Cách Suối (3)

Chương 118: Mộng Vẫn Là Mộng (1)

Chương 119: Mộng Vẫn Là Mộng (2)

Chương 120: Mộng Vẫn Là Mộng (3)

Chương 121: Mộng Vẫn Là Mộng (4)

Chương 122: Mộng Vẫn Là Mộng 2 (1)

Chương 123: Mộng Vẫn Là Mộng 2 (2)

Chương 124: Mộng Vẫn Là Mộng 2 (3)

Chương 125: Mộng Vẫn Là Mộng 3 (1)

Chương 126: Mộng Vẫn Là Mộng 3 (2)

Chương 127: Mộng Vẫn Là Mộng 3 (3)

Chương 128: Mộng Vẫn Là Mộng 3 (4)

Chương 129: Tình Mở Không Gặp Lúc (1)

Chương 130: Tình Mở Không Gặp Lúc (2)

Chương 131: Tình Mở Không Gặp Lúc (3)

Chương 132: Tình Mở Không Gặp Lúc (4)

Chương 133: Quyết Định -- Ly Hôn (1)

Chương 134: Quyết Định -- Ly Hôn (2)

Chương 135: Chung Tình Đã Thành Chuyện Của Trước Đây.

Chương 136: Chung Tình Đã Thành Chuyện Của Trước Đây (2)

Chương 137: Đại Kết Cuộc (1.1)

Chương 138: Đại Kết Cục (1.2)

Chương 139: Đại Kết Cuộc (1.3)

Chương 140: Đại Kết Cuộc (1.4)

Chương 141: Đại Kết Cuộc (2.1)

Chương 142: Đại Kết Cuộc (2.2)

Chương 143: Đại Kết Cuộc (2.3)

Chương 144: Đại Kết Cục (3.1)

Chương 145: Đại Kết Cục (3.2)

Chương 146: Đại Kết Cục (3.3)

Chương 147: Đại Kết Cục (3.4)

Chương 148: Đại Kết Cục (4.1)

Chương 149: Đại Kết Cục (4.2)

Chương 150: Đại Kết Cục (4.3)

Chương 151: Ngoại Truyện (1)

Chương 152: Ngoại Truyện (2)

Chương 153: Ngoại Truyện (3)- END

Đọc Truyện liên quan

Đọc truyện P2 Độc gia sủng hôn - Thịnh Hạ Thái Vi

Đọc truyện CƯNG CHIỀU VỢ TỐI CAO: CỤC CƯNG CỦA ÁC MA, EM DÁM BỎ TRỐN (phần 1)

Đọc truyện (PHẦN 2) THIẾU PHU NHÂN VÔ LẠI - DIỆP PHI DẠ

Đọc truyện P2- Mạnh Mẽ Yêu Nhau 100 Ngày - Diệp Phi Dạ (đang update)

Đọc truyện Yêu còn khó hơn chết

Đọc truyện Lưu Luyến Không Quên

Đọc truyện Yêu Hận Triền Miên - Thịnh Hạ Thái Vi

Đọc truyện Độc gia sủng thê P3 - Thịnh Hạ Thái Vi

Đọc truyện Hợp Đồng Hôn Nhân 100 Ngày - Thượng Quan Miễu Miễu

Đọc truyện Độc gia sủng thê P1 - Thịnh Hạ Thái Vi