l_amour_
[ 12cs/bh ] L o v e !

[ 12cs/bh ] L o v e !

135,419 9,619 100

• ghét hay thương? •Ranking• #1 - scorpio / 26 11 2020 /• #1 - bh / 02 12 2020 /• #1 - 12chomsao / 30 01 2020 /• #1 - virgo / 04 03 2021 /• #1 - capricorn / 13 04 2021 /• #1 - aquarius / 10 06 2021 /• #1 - libra / 19 06 2021 /• #1 - leo / 16 09 2021 /…

[ 12cs/bh ] b a d  &  g o o d

[ 12cs/bh ] b a d & g o o d

39,451 3,244 60

• không quen, không biết nhưng liệu......có thể trở thành người thương? •Ranking• #1 - kimngưu / 16 03 2021 /…