gemmmm_iniiii
12cs.what is the best thing.full

12cs.what is the best thing.full

116,338 6,886 80

điều tuyệt vời nhất là có chúng ta.#1 - 12chomsao (25/11/2019)#1 - songtu (23/12/2019)#1 - bachduong (25/1/2020)#1 - nhanma (14/2/2020)#1 - sutu (11/3/2020)cảm ơn ạ!…

oneshot of gem

oneshot of gem

399 26 3

là những oneshot vụn vặt mà gem viết.…

12cs.loạn chiến

12cs.loạn chiến

7,221 548 9

trái tim tại sao loạn nhịp?…

songtu.xaphu.friendship or love

songtu.xaphu.friendship or love

1,161 130 9

chúng ta từng yêu nhau chưa?…

12cs.thương

12cs.thương

677 71 3

ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương.…

6cs.lừa đảo

6cs.lừa đảo

2,041 133 5

không có cái đầu hơn người ta rồi ai ngu cho mày lừa.…

12cs.home

12cs.home

3,471 340 9

nhà là nơi để về.…

12cs.royal kid

12cs.royal kid

866 77 2

người không vì mình trời chu đất diệt.…

12cs.phản diện

12cs.phản diện

13,210 900 18

phản diện là vai diễn của sự lựa chọn.#1 - gemini (3/7/2021)#1 - scorpio (26/10/2021)#1 - capricorn (25/11/2021)…