_wolfandwolves_
NOAH'S ARK P2

NOAH'S ARK P2

40,064 3,118 85

No matter what happensEven when the sky is falling downI'll promise youThat I'll never let you go.__________________Ai bị say sóng có thể nhảy tàu.…

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | Untitled,2021

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | Untitled,2021

799 80 6

ℑ𝔱 𝔦𝔰 𝔞𝔫 𝔦𝔫𝔢𝔳𝔦𝔱𝔞𝔟𝔩𝔢 𝔱𝔥𝔦𝔫𝔤𝔉𝔞𝔪𝔦𝔩𝔶 𝔣𝔞𝔱𝔢 𝔴𝔦𝔩𝔩 𝔟𝔯𝔦𝔫𝔤 𝔲𝔰 𝔱𝔬𝔤𝔢𝔱𝔥𝔢𝔯𝔉𝔦𝔵 𝔴𝔥𝔞𝔱 𝔴𝔞𝔰 𝔴𝔯𝔬𝔫𝔤 𝔬𝔯 𝔯𝔲𝔦𝔫 𝔦𝔱𝔇𝔢𝔭𝔢𝔫𝔡𝔦𝔫𝔤 𝔬𝔫 𝔲𝔰.///• Inspired by Harry Potter.• A project from 20210525 to ...• To be continue.///Written by wolf.Bảo lưu mọi quyền.#VIXVIIII…

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕲𝖔𝖔𝖉 𝖌𝖎𝖗𝖑 𝖌𝖔𝖓𝖊 𝖇𝖆𝖉

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕲𝖔𝖔𝖉 𝖌𝖎𝖗𝖑 𝖌𝖔𝖓𝖊 𝖇𝖆𝖉

11,396 843 13

⚠️1️⃣8️⃣➕⚠️❌ Dirty talks❌ Dark, violence and sex (maybe)❌ In another dark life🖤 Fic viết là để cho mình đọc nên mình luôn muốn trau chuốt chỉnh sửa câu từ một cách gần hoàn hảo trong phạm trù của mình.🖤 Truyện sẽ được cập nhật nhiều lần để sửa ngôn từ. Nếu có thông báo thì chưa chắc đó là chap mới =)))🖤 Không có khái niệm hoàn fic.___________Written by wolf.Bảo lưu mọi quyền.___________#VIXVIIII…

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕷𝖊𝖙'𝖘 𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖇𝖊 𝖆 𝖘𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕷𝖊𝖙'𝖘 𝖔𝖚𝖗 𝖑𝖔𝖛𝖊 𝖇𝖊 𝖆 𝖘𝖊𝖈𝖗𝖊𝖙

7,471 376 11

You were redAnd you liked me 'cause I was blue.You touched me and suddenly I was a lilac skyAnd you decided purple just wasn't for you./// Based on hint, delulu and real life ///🖤 Fic viết là để cho mình đọc nên mình luôn muốn trau chuốt chỉnh sửa câu từ một cách gần hoàn hảo trong phạm trù của mình.🖤 Truyện sẽ được cập nhật nhiều lần để sửa ngôn từ. Nếu có thông báo thì chưa chắc đó là chap mới =)))🖤 Không có khái niệm hoàn fic.___________Written by wolf.Bảo lưu mọi quyền.___________#VIXVIIII…

𝓜𝓾𝓼𝓲𝓬 𝓻𝓮𝓿𝓲𝓮𝔀

𝓜𝓾𝓼𝓲𝓬 𝓻𝓮𝓿𝓲𝓮𝔀

241 4 5

💟 Half of my life is for music.💟 All of my heart belongs to my king and queen.___________#VIXVIIII…

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕾𝖔𝖓𝖌𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊𝖗

𝕃𝕚𝕝𝕚𝕒𝕔𝕖𝕒𝕖 | 𝕾𝖔𝖓𝖌𝖜𝖗𝖎𝖙𝖊𝖗

1,373 113 6

Behind the songs...___________Written by wolf.Bảo lưu mọi quyền.___________#VIXVIIII…

NOAH'S ARK P1

NOAH'S ARK P1

101,211 7,992 123

Từ ấy trong Jeon bừng nắng hạVợ là chân lí chói qua tim._________________Trong hàng vạn shipper nổi tiếng khác, tôi như một con thuyền dập dìu trôi nổi vô định. Tôi thừa biết mình đang đứng ở đâu, và cũng biết mình chẳng là gì.Không nhiệt huyết như các shipper khác, cũng không chèo lái nhanh như họ, không u mê sáng tạo bằng họ.Những gì tôi có và tôi tự hào, đó là sự kiên trì._________________Nếu bạn hiểu câu chuyện về thuyền Noah thì cũng hiểu tại sao L đổi tên fic.Cám ơn đã theo dõi L, cũng xin lỗi những bạn sau sẽ không tìm được fic này. Nhưng những gì L muốn là một quả đồi, không phải công chúng.…