Lemonbae15
[ 12 𝐜𝐬 ] 𝕤𝕨𝕖𝕖𝕥

[ 12 𝐜𝐬 ] 𝕤𝕨𝕖𝕖𝕥

3,821 295 9

Tôi và cậu nên thuộc về nhau sớm hơn...Tôi cũng thích cậu.....Không biết cậu có thể chịu đựng tôi cả đời không....…

[ Nguyên Châu Luật ] Tiểu Nhạc Sư

[ Nguyên Châu Luật ] Tiểu Nhạc Sư

6,075 910 10

Kiếp này, kiếp sau hay kiếp sau nữa, trong mắt ta chỉ có ngươi và chỉ yêu mình ngươi..Nguyên Châu Luật.…

[ 12 cs ] Coffee and milk

[ 12 cs ] Coffee and milk

44,725 2,835 34

? Đoán xem12/2/2021 : #1_12chomsao[ Hoàn ]…